+48 (17) 583 84 59 biuro@zmwb.pl
Zaznacz stronę

[:pl]

Witamy w firmie

Zakład Metalowy WB
Park MaszynowyKontakt

Prezentując Państwu naszą firmę mamy nadzieję, iż przedstawione informacje skłonią Państwa do nawiązania kontaktu z nami, który docelowo mógłby zaowocować wzajemną współpracą dającą korzyści obu stronom.

Zakład Metalowy „WB” jest firmą prywatną, która zajmuje się produkcją wyrobów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu,   a zwłaszcza dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i obronnego. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1989 roku. Od początku działalności największym priorytetem była jakość oferowanych wyrobów, gdyż tylko w ten sposób możliwe było osiągnięcie pełnego zadowolenia Klienta.

Przez cały okres działalności realizowane są w Spółce liczne inwestycje związane z doskonaleniem parku maszynowego co zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność wykonywanych wyrobów. Również środowisko pracy w którym realizowane są procesy produkcyjne dzięki nieustannym modernizacjom zostało dostosowane do obowiązujących standardów europejskich, zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas realizacji procesów.

Personel zakładu stanowi obecnie 45 osób, w tym kadra inżynieryjno-techniczna oraz produkcyjna o wysokich kwalifikacjach zawodowych związanych między innymi z przemysłem lotniczym. Wiele z  tych osób przez długi okres czasu było związanych z produkcją lotniczą. Średnia stażu naszych pracowników w tym przemyśle wynosi około 10 lat.

Wysoka jakość produkowanych części oraz kompetentność personelu zostały poparte uzyskaniem w 2001 roku Certyfikatu o Zdolności do Produkcji wg JAR 21 Podczęść G, a w roku 2005 Zatwierdzeniem Organizacji Produkującej wg PART 21 Sekcja A, Podczęść G, które uprawnia nas do produkcji części lotniczych. 

Od marca 2007 roku Spółka posiada Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu doskonalenia swoich procesów oraz zaspokajania bieżących i  przyszłych potrzeb Klientów, w grudniu 2007 roku opracowano i wdrożono w spółce System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, w którym uwzględniono również wymagania przepisów EASA PART 21 Sekcja A, Podczęść G oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Efektem powyższych działań, jak również konkurencyjnych warunków, szybkiej i terminowej realizacji pozyskanych zleceń jest zaufanie renomowanych firm z wielu krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady oraz Chin, z którymi współpracujemy od wielu lat.

My nie stoimy my sie cały czas rozwijamy i poszerzamy nasze możliwośći i doświadczenie

Zapraszamy do kontaktu

[:pl _i=”0″ _address=”7.0.0.0″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”1″ _address=”7.0.0.1″ theme_builder_area=”post_content” /]
[:pl _i=”0″ _address=”8.0.0.0″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”1″ _address=”8.0.0.1″ theme_builder_area=”post_content” /]
[:pl _i=”0″ _address=”9.0.0.0″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”1″ _address=”9.0.0.1″ theme_builder_area=”post_content” /]
[:pl _i=”0″ _address=”0″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”10″ _address=”10″ theme_builder_area=”post_content” /]
[:]