+48 (17) 583 84 59 biuro@zmwb.pl
Zaznacz stronę

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa inwestycji:          „Nowa technologia wykonania goleni podwozia do statków powietrznych”

Nazwa Beneficjenta:      Zakład Metalowy ”WB” Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka Jawna

Okres realizacji:            01.08.2018 – 31.12.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 skan
 3. Załącznik nr 2 skan
 4. Załącznik nr 3 skan
 5. Załącznik nr 1 do pobrania
 6. Załącznik nr 2 do pobrania
 7. Załącznik nr 3 do pobrania

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/BGK/2018

 1. Korekta
 2. Zaktualizowany załącznik nr 1 (pdf)
 3. Zaktualizowany załącznik nr 1 (docx)

Unieważnienie zapytania ofertowego 1/BGK/2018

 1. Unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 1A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Unieważnienie zapytania ofertowego 1A/BGK/2018

 1. Unieważnienie nr 1A

Zapytanie ofertowe nr 1B/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 1B/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 2/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe 2
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 2/BGK/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3A/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3B/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3B/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 4/BGK/2018

Pytania do zapytania ofertowego nr 4/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Informacja o wyniku postępowania 4/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 5/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 5/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 6/BGK/2018

Pytania do zapytania ofertowego nr 6/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 6/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 7/BGK/2018

Unieważnienie zapytania nr 7/BGK/2018

 1. Unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 7A/BGK/2018

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego nr 7A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 7A/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 8/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 8/BGK/2018

Informacja nr 2 o wyniku postępowania 8/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 8A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 8A/BGK/2018

 

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

 


W ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPOWKP 2.3
, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań techniczno – technologicznych”. Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Rozbudowa, adaptacja i modernizacja hali produkcyjnej.

 • Działanie 2: Zakup środków trwałych:

 • Centrum obróbczo frezarskie MCU 630Sprint 5AX,

 • Maszyna pomiarowa SHEFFIELD DISCOVERY D28,

 • Tokarka CNC S80i STANDARD.

 

Okres realizacji projektu: luty 2005 – lipiec 2007.

Wysokość dofinansowania: 50%

 

 

Program PHARE

 

Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003

W ramach Programu Phare 2003 SSG – 2003/004-379/05.04 Regionalny Program Wsparcia dla MSP, Program Technologie Informatyczne dlaPrzedsiębiorstw, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. Wzrost konkurencyjności poprzez doradztwo w zakresie wprowadzania właściwych rozwiązań informatycznych w działalności firmy”.\

Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych.

 • Działanie 2: Doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie.

 • Działanie 3: Tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem.

 • Działanie 4: Wsparcie i pomoc techniczna w zakresie wdrażanych rozwiązań.

 • Działanie 5: Tworzenie baz danych.

W wyniku powyższych działań został zakupiony program do kontroli czasu pracy „SKP” (System Kontroli Pracy)

Okres realizacji projektu: styczeń – marzec 2006.

Wysokość dofinansowania: 50%

Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003

W ramach Programu Phare 2003 – ESC 2003/004-379.05.02.07 Regionalny Program Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zakup komputerów i specjalistycznego oprogramowania w celu wprowadzania znaczących zmian w procesie produkcyjnym”. 

Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Zakup nowoczesnego oprogramowania do celów konstrukcyjno – technologicznych (oprogramowanie EdgeCAM).

 • Działanie 2: Zakup zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do celów inżynierskich i zarządzania produkcją.

 

Okres realizacji projektu: luty – czerwiec 2006.
Wysokość dofinansowania: 50%

 

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa inwestycji: „Nowa technologia wykonania goleni podwozia do statków powietrznych”

Nazwa Beneficjenta: Zakład Metalowy ”WB” Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka Jawna

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.12.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej maszyny pomiarowej do procesu produkcyjnego w  Woli Mieleckiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu Państwa  w  ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” – nabór sierpień 2013

W celu dokonania wyboru dostawcy maszyny pomiarowej firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze oferty

 

Nasza firma jest Beneficjentem w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oprzyrządowania do przemysłu lotniczego w Woli Mieleckiej” planujemy zakup pionowego centrum obróbczego.

W celu dokonania wyboru dostawcy ww. technologii firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

Pobierz ofertę

Informacja o wyborze oferty

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej”. Projekt składał się z następujących działań:

 • Zakup parku maszynowego:

 • Budowa budynku produkcyjno – magazynowego
 • Wycinarka drutowa Accutex AU 700-iA
 • Bramowe centrum frezarskie VF-4000 Vision Wide

Okres realizacji projektu: sierpień 2009 ÷ grudzień 2010

Wartość całkowita projektu: 3.511.875,49PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 2.724.400,00PLN

Wartość dofinansowania: 1.770.860,00PLN