Projekty Unijne

Kredyt na innowacje technologiczne


 

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa inwestycji:          „Nowa technologia wykonania goleni podwozia do statków powietrznych”

Nazwa Beneficjenta:      Zakład Metalowy ”WB” Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka Jawna

Okres realizacji:            01.08.2018 – 31.12.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 skan
 3. Załącznik nr 2 skan
 4. Załącznik nr 3 skan
 5. Załącznik nr 1 do pobrania
 6. Załącznik nr 2 do pobrania
 7. Załącznik nr 3 do pobrania

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/BGK/2018

 1. Korekta
 2. Zaktualizowany załącznik nr 1 (pdf)
 3. Zaktualizowany załącznik nr 1 (docx)

Unieważnienie zapytania ofertowego 1/BGK/2018

 1. Unieważnienie

Zapytanie ofertowe nr 1A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Unieważnienie zapytania ofertowego 1A/BGK/2018

 1. Unieważnienie nr 1A

Zapytanie ofertowe nr 1B/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 1B/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 2/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe 2
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 2/BGK/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3A/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3A/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3B/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 3B/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 4/BGK/2018

Pytania do zapytania ofertowego nr 4/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Informacja o wyniku postępowania 4/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 5/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 5/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 6/BGK/2018

Pytania do zapytania ofertowego nr 6/BGK/2018

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania 6/BGK/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 7/BGK/2018

 • Zapytanie ofertowe
 • Unieważnienie zapytania nr 7/BGK/2018

  1. Unieważnienie

  Zapytanie ofertowe nr 7A/BGK/2018

  Korekta nr 1 do zapytania ofertowego nr 7A/BGK/2018

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  Informacja o wyniku postępowania 7A/BGK/2018

   

  Zapytanie ofertowe nr 8/BGK/2018

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  Informacja o wyniku postępowania 8/BGK/2018

  Informacja nr 2 o wyniku postępowania 8/BGK/2018

   

  Zapytanie ofertowe nr 8A/BGK/2018

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

  Informacja o wyniku postępowania 8A/BGK/2018

   

  UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
  W ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPOWKP 2.3
  , Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań techniczno – technologicznych”. Projekt składał się z następujących działań:

  • Działanie 1: Rozbudowa, adaptacja i modernizacja hali produkcyjnej.

  • Działanie 2: Zakup środków trwałych:

  • Centrum obróbczo frezarskie MCU 630Sprint 5AX,

  • Maszyna pomiarowa SHEFFIELD DISCOVERY D28,

  • Tokarka CNC S80i STANDARD.

   

  Okres realizacji projektu: luty 2005 – lipiec 2007.

  Wysokość dofinansowania: 50%

   

   

   

  Program PHARE


  Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
  Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003  W ramach Programu Phare 2003 SSG – 2003/004-379/05.04 Regionalny Program Wsparcia dla MSP, Program Technologie Informatyczne dlaPrzedsiębiorstw
  , Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. Wzrost konkurencyjności poprzez doradztwo w zakresie wprowadzania właściwych rozwiązań informatycznych w działalności firmy”.\

  Projekt składał się z następujących działań:

  • Działanie 1: Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych.

  • Działanie 2: Doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie.

  • Działanie 3: Tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem.

  • Działanie 4: Wsparcie i pomoc techniczna w zakresie wdrażanych rozwiązań.

  • Działanie 5: Tworzenie baz danych.


  W wyniku powyższych działań został zakupiony program do kontroli czasu pracy „SKP” (System Kontroli Pracy)

  Okres realizacji projektu: styczeń – marzec 2006.

  Wysokość dofinansowania: 50%

  Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
  Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003  W ramach Programu Phare 2003 – ESC 2003/004-379.05.02.07 Regionalny Program Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
  , Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zakup komputerów i specjalistycznego oprogramowania w celu wprowadzania znaczących zmian w procesie produkcyjnym”. 

  Projekt składał się z następujących działań:

  • Działanie 1: Zakup nowoczesnego oprogramowania do celów konstrukcyjno – technologicznych (oprogramowanie EdgeCAM).

  • Działanie 2: Zakup zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do celów inżynierskich i zarządzania produkcją.

   

   

   


  Okres realizacji projektu: luty - czerwiec 2006.
  Wysokość dofinansowania: 50%

   

  Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

   

  Nazwa inwestycji: „Nowa technologia wykonania goleni podwozia do statków powietrznych”

  Nazwa Beneficjenta: Zakład Metalowy ”WB” Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek Spółka Jawna

  Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.12.2019

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   

   

   

   

   

   

  Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Projekt „Wdrożenie innowacyjnej maszyny pomiarowej do procesu produkcyjnego w  Woli Mieleckiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu Państwa  w  ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” - nabór sierpień 2013

  W celu dokonania wyboru dostawcy maszyny pomiarowej firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

  Pobierz zapytanie

  Informacja o wyborze oferty

   

  Nasza firma jest Beneficjentem w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oprzyrządowania do przemysłu lotniczego w Woli Mieleckiej” planujemy zakup pionowego centrum obróbczego.

  W celu dokonania wyboru dostawcy ww. technologii firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

  Pobierz ofertę

  Informacja o wyborze oferty

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej”. Projekt składał się z następujących działań:

  • Zakup parku maszynowego:

  • Budowa budynku produkcyjno – magazynowego
  • Wycinarka drutowa Accutex AU 700-iA
  • Bramowe centrum frezarskie VF-4000 Vision Wide


  Okres realizacji projektu: sierpień 2009 ÷ grudzień 2010

  Wartość całkowita projektu: 3.511.875,49PLN

  Wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 2.724.400,00PLN

  Wartość dofinansowania: 1.770.860,00PLN

   

  Zobacz jak powstawał projekt

  Zobacz film