Projekty Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej maszyny pomiarowej do procesu produkcyjnego w  Woli Mieleckiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu Państwa  w  ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” - nabór sierpień 2013

W celu dokonania wyboru dostawcy maszyny pomiarowej firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze oferty

 

Nasza firma jest Beneficjentem w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oprzyrządowania do przemysłu lotniczego w Woli Mieleckiej” planujemy zakup pionowego centrum obróbczego.

W celu dokonania wyboru dostawcy ww. technologii firma zobowiązana jest do przeprowadzenia przetargu ofertowego. W związku z tym zwracamy się o przedstawienie swojej oferty.

Pobierz ofertę

Informacja o wyborze oferty

 

PROGRAM PHARE

Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003W ramach Programu Phare 2003 SSG – 2003/004-379/05.04 Regionalny Program Wsparcia dla MSP, Program Technologie Informatyczne dlaPrzedsiębiorstw
, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. Wzrost konkurencyjności poprzez doradztwo w zakresie wprowadzania właściwych rozwiązań informatycznych w działalności firmy”.\

Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych.

 • Działanie 2: Doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie.

 • Działanie 3: Tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem.

 • Działanie 4: Wsparcie i pomoc techniczna w zakresie wdrażanych rozwiązań.

 • Działanie 5: Tworzenie baz danych.


W wyniku powyższych działań został zakupiony program do kontroli czasu pracy „SKP” (System Kontroli Pracy)

Okres realizacji projektu: styczeń – marzec 2006.

Wysokość dofinansowania: 50%


Przedsiębiorstwo współfinansowane w ramach program
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Phare 2003W ramach Programu Phare 2003 – ESC 2003/004-379.05.02.07 Regionalny Program Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zakup komputerów i specjalistycznego oprogramowania w celu wprowadzania znaczących zmian w procesie produkcyjnym”.

Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Zakup nowoczesnego oprogramowania do celów konstrukcyjno – technologicznych (oprogramowanie EdgeCAM).

 • Działanie 2: Zakup zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do celów inżynierskich i zarządzania produkcją.


Okres realizacji projektu: luty - czerwiec 2006.
Wysokość dofinansowania: 50%
UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCHW ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPOWKP 2.3
, Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań techniczno – technologicznych”. Projekt składał się z następujących działań:

 • Działanie 1: Rozbudowa, adaptacja i modernizacja hali produkcyjnej.

 • Działanie 2: Zakup środków trwałych:

 • Centrum obróbczo frezarskie MCU 630Sprint 5AX,

 • Maszyna pomiarowa SHEFFIELD DISCOVERY D28,

 • Tokarka CNC S80i STANDARD.

Okres realizacji projektu: luty 2005 – lipiec 2007.

Wysokość dofinansowania: 50%

 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
. Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w Woli Mieleckiej”. Projekt składał się z następujących działań:

 • Budowa budynku produkcyjno – magazynowego

 • Zakup parku maszynowego:

  • Wycinarka drutowa Accutex AU 700-iA
  • Bramowe centrum frezarskie VF-4000 Vision Wide


Okres realizacji projektu: sierpień 2009 ÷ grudzień 2010

Wartość całkowita projektu: 3.511.875,49PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 2.724.400,00PLN

Wartość dofinansowania: 1.770.860,00PLN

 

Zobacz jak powstawał projekt

Zobacz film